Thiếu nữ "Bị hại" chỉ vì làm quen trên facebook - Ai đã đăng?