Các thánh coi cẩn thận, coi chừng cười té ghế nhé. - Ai đã đăng?