Vì sao cùng học chung mà vẫn có bé này "giỏi" hơn bé kia? - Ai đã đăng?