Xin tư vấn giúp nên mua nôi gỗ tự động cho bé hiệu nào là tốt nhất? - Ai đã đăng?