HTC Giới Thiệu Desire Cực Đẹp, Cực Mới - Ai đã đăng?