Máy tính bảng thương hiệu Mỹ giá 1 triệu 9 - Ai đã đăng?