căn hộ emerald thủ đức, giá ưu đãi nhất - Ai đã đăng?