Đặt tính năng AutoFormat vào thanh công cụ trong Word 2010 - Ai đã đăng?