Chiếc Maybach trị giá 7,8 triệu USD (480 tỉ VND nếu về VN) - Ai đã đăng?