Tại sao 1 số phụ nữ muốn những người đàn ông đã kết hôn - Ai đã đăng?