Thật sự là ko đỡ được .. Ôi cái định nghĩa >"< - Ai đã đăng?