Mem 96 Khối A chuẩn bị tinh thần lên thớt thi ĐH 2014 không???? ToT - Ai đã đăng?