Facebook thẳng tay trừng trị - hàng loạt fanpage Việt bị sập - Ai đã đăng?