Giao diện Facebook mang hơi hướng "phẳng" - Ai đã đăng?