Thêm một siêu xe hàng khủng 600 mã lực đến từ New Zealand - Ai đã đăng?