2011 Mercedes SLR Black Arrow - Siêu phẩm độ của Edo - Ai đã đăng?