KVDD 132 - tai khu vuon dia dang 132 ( skygarden 132 ) android và - Ai đã đăng?