Bác nào là dân Sporter xài hàng hiệu adidas thi vô đây !!! - Ai đã đăng?