Đông Nhi – Ông Cao Thắng “đối đầu” trong Hành trình vui nhộn 2013 - Ai đã đăng?