911 GT3 RS: Tâm điểm mới của Porsche - Ai đã đăng?