Hệ thống dàn âm thanh (HI-FI) hấp dẫn tại 69b hai bà trưng - Ai đã đăng?