iPhone chạy iOS 7 beta của nhiều người Việt bị Apple khóa - Ai đã đăng?