iPhone 5C “giá rẻ” - lời nói dối lọt tai nhất đến từ Apple - Ai đã đăng?