Nokia Lumia 6 inch dự kiến trình làng ngày 26/9 - Ai đã đăng?