Nokia sẽ tổ chức một sự kiện lớn vào ngày mai - Ai đã đăng?