“Sẽ tịch thu xe biển số ngoại giao chuyển nhượng không đúng quy định" - Ai đã đăng?