Xem "ngựa chiến" Ferrari 458 Speciale ngạo nghễ tại triển lãm Frankfurt 2013 - Ai đã đăng?