Giải oan cho "đám trẻ" và bảo vệ "người mẹ" - Ai đã đăng?