Đua xe trái phép, chủ hãng ống xả phá nát siêu xế - Ai đã đăng?