Xuất kho hệ thống cân đóng bao PM03 cho nhà máy xay lúa Đồng Tâm – Chợ Mới - An Giang - Ai đã đăng?