Hàng triệu người Anh, Mỹ rời bỏ và nói không với Facebook ! - Ai đã đăng?