Điện thoại NOKIA giá chỉ có 75.000 vnđ - Ai đã đăng?