coi thử trình độ học toán giỏi đến cỡ nào :D hihi - Ai đã đăng?