ai giỏi toán đủ tự tin vào đây nha :D - Ai đã đăng?