Đại gia VN chi 18,8 tỉ đồng mua siêu xe Rolls-Royce 2014 - Ai đã đăng?