Arsenal thâu tóm giải thưởng Premier League tháng 9/2013 - Ai đã đăng?