Đan Mạch với Ý, các bác gia cát dự xem kèo này thằng nào thắng? - Ai đã đăng?