Kế toán trưởng ‘cài bẫy’ công ty lĩnh 14 năm tù - Ai đã đăng?