Thiếu nữ bị bắn chết khi đang đi taxi - Ai đã đăng?