Tùng “lò gạch” thừa nhận bảo kê, đòi nợ - Ai đã đăng?