Sửa chữa thiết bị âm thanh ánh sáng, Sửa chữa âm thanh tại 69B Hai Bà Trưng - Ai đã đăng?