600 'siêu ngựa' tụ tập tại Hong Kong - Ai đã đăng?