: Vật lý quanh ta ( có nhiều điều thú vị lắm chứ) - Ai đã đăng?