Chăn ga gối của Miranda có tốt không? - Ai đã đăng?