Yamaha thoát khỏi danh sách “chúa chổm” - Ai đã đăng?