[ Vietsub + Kara ] It hurts - Yangba - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 3
Người dùng # bài viết
Jiz ♥ 2
JumM3ow 1