[ Vietsub + Kara ] It hurts - Yangba - Ai đã đăng?