“Pháp sẵn sàng chết vì suất dự World Cup 2014” - Ai đã đăng?