huyền thoại chém gió lần đầu tiên xuất hiên ^^! - Ai đã đăng?