Thêm một nạn nhân tố bị ông chủ Trúc hành hung dã man - Ai đã đăng?