Alpina B4 Bi-Turbo mạnh hơn, tiết kiệm hơn - Ai đã đăng?